Ana içeriğe atla

Jüri Ödeme Dilekçesi

31. Madde Başvuru Dilekçesi

4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Dilekçesi

EYT Kapsamında Emeklilik Dilekçesi

Hizmet Birleştirme Talep Dilekçesi

İstifa Dilekçesi

İstifa Hususi Pasaport Talep Dilekçesi

Ölüm Yardımı Dilekçesi

Pasaport Talep Dilekçesi

Sözleşmeli Personel Feragat Dilekçesi

Yolluksuz ve Yevmiyesiz Görevlendirme Başvuru Dilekçesi

Emeklilik Dilekçesi 

Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

Etik Kurul Düzeltme Talebi Dilekçesi

31. Madde ile Görevlendirme Formu

89. Madde ile Görevlendirme Formu

Aile Yardımı Bildirimi Formu

Atama Jürisi Üyeliği Ücret Bordrosu Formu

Aylık Fazla İlave Çalışma Ücret Bordrosu Formu

Borçlandırma Ek Ders Formu

Ders Yükü Bildirim Formu

Ek Ders Banka Ödeme Nüshası

Ek Ders Görevlendirme, Rapor, İzin Listesi Formu

Ek Ders İcmali Formu

Ek Ders Yükü Formu

Fakültelere Araştırma Görevlisi Alımı İçin Örnek Ön Değerlendirme Formu

Fakültelere Öğretim Görevlisi Alımı İçin Örnek Ön Değerlendirme Formu

Final Sınav Ücret Formu

Görev Tanımı Teslim Formu

Görevlendirme Formu

Günlük Devam İzlenimi Formu

İdari Personel Görevlendirme-Rapor-İzin Listesi Formu

İş Kazası Tutanak Formu

Jüri Üyeliği Ücret Bordrosu

Nihai Değerlendirme Formu (Fakülteler İçin)

Nihai Değerlendirme Formu-Öğretim Görevlisi (Bilim Alanı Yabancı Dil)

Norm Kadro Talep Formu

Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu

Sicil Dosyası Dizi Pusulası Formu

Tahakkuk Evrakları Zimmet Teslim Formu

Vefat Bildirim Formu

Yabancı Uyruklu İlk Görevlendirme Formu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Çalışma Süresinin Uzatılması Formu

40-A Görevlendirme Formu

4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

Aile Durumu Bildirimi Formu 

Akademik İlan Başvuru Formu

Elden Gönderilen Evrakların Zimmet Tutanağı Formu

İlişik Kesme Formu

İşe Başlama Kontrol Formu

İzin İsteği ve Onayı Formu

Kadro Talep Formu

Mal Bildirimi Formu

Özgeçmiş Formu (Öğretim Elemanı)

Özgeçmiş Formu (Öğretim Üyesi)

Etik Kurul Başvuru Formu

Etik Kurul Özgeçmiş Formu

Fakülte-MYO-Kurul Toplantı Tutanak Formu

Gezi Aracı Talep Formu

Gezi-Etkinlik Aracı Tahsisi Öğrenci-Personel Katılım Tablosu

Toplu Ders Yükleri Formu

Donanım Destek Talep Formu

Tedarikçi Değerlendirme ve Onay Formu

Malzeme-Hizmet Talep Formu

Muayene Komisyon Tutanak Formu

Onay Belgesi Formu

Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim Tesellüm Tutanak Formu

Ön Mali Kontrol Görüş Formu

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanak Formu

Teklif Mektubu Formu

Toplantı Gündem Formu

Toplantı Gündem ve Katılım Formu

Yurt İçi-Yurt Dışı Geçici Görev Yolluk Bildirimi Formu

Yurt İçi-Yurt Dışı Sürekli Görev Yolluk Bildirimi Formu

E-Mail Gönderim Talep Formu

Haber Yayını Talep Formu

SMS Gönderim Talep Formu

Web Slider Yayını Talep Formu

Araç Talep Formu

Hurda Demirbaş Teslim Tutanak Formu

Hurda İmha Tutanak Formu

Malzeme Muayene Kabul ve Teslim Tesellüm Tutanak Formu

Personel Sivil Savunma Eğitim Kontrol Formu

Taşınır Devir İstek Formu

Taşınır İşlem Fişi Formu

Temizlik Takip Formu

Yangın Söndürme Cihazları Kontrol ve Takip Formu

Olay Bildirim Formu

Af İntibak Formu

Azami Süre Sınavı Not Giriş Formu

Ders Değişikliği Tablosu

Ders İntibak Formu

Dersin Gruplara Ayrılma Tablosu 

Erasmus Avrupa Kredi Transfer Sistemi İntibak Formu

İntibak Değerlendirme Formu

Yaz Okulu İntibak Değerlendirme Formu

İntibak-Ders Plan Formu-Fakülte