Ana içeriğe atla

Geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız mezun anketini 2019 yılında mezun olan arkadaşlarımıza uyguladık. 40 mezun verdiğimiz 2019 yılında anketimize geri dönüş yapanların sayısı 36 kişi oldu. Geri dönüş yapan bu arkadaşlarımızla ilgili genel olarak olumlu haberler aldık. Anket çalışmasına dönüş yapan mezunlarımızın %77,8 çalışıyor.

 

Frekans

Yüzde

Çalışıyor

28

77,8

Çalışmıyor

8

22,2

Toplam

36

100,0

 

Okulun başarısının bir diğer göstergesi çalışanların mezun oldukları alanla ilgili çalışıp çalışmadıklarıdır. Bununla ilgili verilen cevaplar çalışan mezunların %75’nin alanlarıyla ilgili çalıştıklarını göstermektedir.

 
 


Fakülte ve Bölümüzde uygulanan 7+1 öğretim sisteminin mezunların işe yerleşmelerine katkılarını ölçmek için mezunların işe giriş zamanına ilişkin soruya verilen cevaplar, öğrencilerimizin %39,2’nin staj yaptıkları yerlerde çalışmaya devam ettiklerini göstermektedir. Mezun olduktan sonra ilk üç ayda işe yerleşenlerin oranı %35,71’dir. Bunların bir kısmı staj yaptıkları yerlerde işe başladığı göz önüne alınırsa staj uygulamasının mezunların işe yerleşmelerinde çok önemli katkılar yaptığı söylenebilir. Dolayısıyla staj döneminde işverenlerin öğrencilerimizden memnun kaldıklarının bir göstergesi olarak nitelenebilir. Bu da bölümüzde verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başarısı olarak nitelendirebiliriz.