Ana içeriğe atla

Yeni Bölüm-Program Açma ve Güncelleme Alt Süreci

Ders İçeriklerinin Güncellenmesi, Yeni Ders Önerme ve Hazırlama Alt Süreci

Sınav Gerçekleştirme Alt Süreci

Ders Programı Hazırlama ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükünün Belirlenmesi Alt Süreci

Akademik Danışmanlık Alt Süreci

Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Eğitimi Alt Süreci

Atölye ve Laboratuvar Uygulamaları Alt Süreci

İşyeri Uygulamaları ve Staj İzleme Alt Süreci

Uzaktan Eğitim Alt Süreci (UZEM)

Değişim Programları Alt Süreci

Bilgi Üretimi Alt Süreci

Bilimsel Araştırma Proje Destekleri Değerlendirme ve İzleme Alt Süreci

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetimi Alt Süreci

Teknoloji Transfer Alt Süreci

Topluma Destek Alt Süreci

Toplumsal Hizmet Üretimi Alt Süreci

İşbirliği Alt Süreci

Mezunlar Alt Süreci

Bilişim Hizmetleri Alt Süreci

Ağ Alt Yapı Talebi Alt Detay Süreci

EBYS İşlemleri Alt Detay Süreci

IP Telefon Talebi Alt Detay Süreci

MAC Adresi Talebi Alt Detay Süreci

Sunucu Talebi Alt Detay Süreci

Bakım-Onarım Talebi Alt Detay Süreci

Demirbaş Talebi Alt Detay Süreci

Sarf Malzeme Talebi Alt Detay Süreci

Yazılım Uygulama ve Geliştirme Alt Detay Süreci

Kullanıcı Açma-Kapama Alt Detay Süreci

Web Sitesi Açma Alt Detay Süreci

Güvenlik Kameraları Alt Detay Süreci

E-imza İşlemleri Alt Detay Süreci

İşe Başlama İşlemleri Alt Detay Süreci

İşten Ayrılma İşlemleri Alt Detay Süreci

Öğrenci İşleri Alt Süreci

Akademik Takvimin Hazırlanması Alt Detay Süreci

Yeni Öğrenci Kayıt İşlemleri Alt Detay Süreci

Öğrenci Belge İşlemleri Alt Detay Süreci

Harç Ücret Ödemeleri Alt Detay Süreci

Harç İade İşlemleri Alt Detay Süreci

Derse Yazılma İşlemleri Alt Detay Süreci

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Alt Detay Süreci

Önceki Öğrenmelerin Tanınması İşlemleri Alt Detay Süreci

Onur-Yüksek Onur Belgesi Verilmesi İşlemleri Alt Detay Süreci

Yaz Öğretimi Alt Detay Süreci

Çift Anadal, Yandal Programları Alt Detay Süreci

Gelen Özel Öğrenci İşlemleri Alt Detay Süreci

Giden Özel Öğrenci İşlemleri Alt Detay Süreci

Yatay Geçiş İşlemleri Alt Detay Süreci

Yatay Geçişle Giden Öğrenci İşlemleri Alt Detay Süreci

Dikey Geçiş İşlemleri Alt Detay Süreci

Kayıt Dondurma İşlemleri Alt Detay Süreci

Kayıt Silme İşlemleri Alt Detay Süreci

Tek Ders İşlemleri Alt Detay Süreci

Azami Süre İşlemleri Alt Detay Süreci

Lisans Eğitimini Tamamlamayanlara Ön Lisans Diploması Verilmesi İşlemleri Alt Detay Süreci

Diploma (Mezuniyet) İşlemleri Alt Detay Süreci

İkinci Nüsha Diploma Verilmesi İşlemleri Alt Detay Süreci

Diploma Şerh İşlemleri Alt Detay Süreci

Af Kanunu İşlemleri Alt Detay Süreci

Yeni Bölüm-Program Açılması İşlemleri Alt Detay Süreci

Ders Plan ve Programlarının Güncellenmesi İşlemleri Alt Detay Süreci

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi İşlemleri Alt Detay Süreci

Yeni Açılan Bölüm-Program Kontenjan İşlemleri Alt Detay Süreci

İstatistik İşlemleri Alt Detay Süreci

Burs İşlemleri Alt Detay Süreci

Resmi Yazışma İşlemleri Alt Detay Süreci

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjan ve Koşulları Belirleme İşlemleri Alt Detay Süreci

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri Alt Detay Süreci

Türkiye Burslusu Kayıt İşlemleri Alt Detay Süreci

Değişim Programları Anlaşma Protokolleri İşlemleri Alt Detay Süreci

Farabi-Mevlana Gelen Öğrenci İşlemleri Alt Detay Süreci

Farabi-Mevlana Giden Öğrenci İşlemleri Alt Detay Süreci

Erasmus Gelen Öğrenci İşlemleri Alt Detay Süreci

Erasmus Giden Öğrenci İşlemleri Alt Detay Süreci

Öğrenci Kimlik Kartı Talebi Alt Detay Süreci

İdari ve Mali İşlemler Alt Süreci

İhale İşlemleri Alt Detay Süreci

Kuruma Ait Gayrimenkul Kiralama İhale Alt Detay Süreci

Satın Alma İşlemleri Alt Detay Süreci

Yolluk Hizmetleri Alt Detay Süreci

Taşınır Mal ve Kayıt Kontrol İşlemleri Alt Detay Süreci

Temizlik Hizmetleri Alt Detay Süreci

Hizmet Araçları, Ulaştırma ve Taşıma Birimi Alt Detay Süreci

Arşiv Düzenleme Hizmetleri Alt Detay Süreci

Genel Evrak Hizmetleri Alt Detay Süreci

Yapı İşleri ve Teknik Bakım-Onarım Alt Süreci

Bakım Onarım Alt Detay Süreci

Etüt Proje İşleri Alt Detay Süreci

Doğrudan Temin Alt Detay Süreci

Yatırım Kapsamında Talep Edilen İşler Alt Detay Süreci

İş Yeri Teslim Alt Detay Süreci

Hak Ediş ve Ödeme İşlemi Alt Detay Süreci

Geçici Kabul Alt Detay Süreci

Kesin Kabul Alt Detay Süreci

Kamulaştırma İşlemleri Alt Detay Süreci

Hukuki İşlemler Alt Süreci

Dava Alt Detay Süreci

Mütala Alt Detay Süreci

İcra Alt Detay Süreci

İdari İşler Alt Detay Süreci

Personel İşlemleri (İnsan Kaynakları) Alt Süreci

Öğretim Elemanı İlana Çıkma Alt Detay Süreci

Öğretim Üyesi İlana Çıkma ve Başvuru Alt Detay Süreci

Muvafakat İşlemleri Alt Detay Süreci

İşe Başlama (Açıktan-Açıkta) Alt Detay Süreci

Terfi İşlemleri Alt Detay Süreci

Mal Bildirimi Alt Detay Süreci

Kademe İlerleme Alt Detay Süreci

Kadro Aktarma Alt Detay Süreci

Pasaport Talepleri Alt Detay Süreci

İstifa İşlemleri Alt Detay Süreci

Emeklilik İşlemleri Alt Detay Süreci

Hizmet İçi Eğitim Alt Detay Süreci

Maaş Hazırlama İşlemleri Alt Detay Süreci

40-B ile Görevlendirilen Personelin İdari Görev Ücretinin Ödenmesi Alt Detay Süreci

Yabancı Uyruklu Personel Maaş İşlemleri Alt Detay Süreci

Sürekli İşçi (Güvenlik, Temizlik ve Bakım Onarım) Maaş Hazırlama İşlemleri Alt Detay Süreci

SGK Prim Ödemeleri Alt Detay Süreci

Muhtasar Prim Ve Hizmet Beyannamesi Hazırlanması Alt Detay Süreci

Doğum Yardımı Alt Detay Süreci

Sendika Tevkifat Listeleri Alt Detay Süreci

Giyim Yardımı Hazırlama Alt Detay Süreci

Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı Ödeme Süreci) Alt Detay Süreci

Banka Listelerinin Gönderilmesi Alt Detay Süreci

Bireysel Emeklilik İşlemleri Alt Detay Süreci

Ödenek Talep Gönderilme Alt Detay Süreci

Promosyon Listelerinin Gönderilmesi Alt Detay Süreci

Ek Prim Karşılıkların Ödenmesi Alt Detay Süreci

Emekli ve Ölüm Yardımı Alt Detay Süreci

Resmi Gazete Ödemeleri Alt Detay Süreci

Aday Memur Eğitimleri Alt Detay Süreci

Akademik Personelin Yeniden Atamaları Alt Detay Süreci

Askere Sevk, Geri Dönüş ve Değerlendirme İşlemleri Alt Detay Süreci

Ayrılan Personelin Çalışma Belgesi Talepleri İşlemleri Alt Detay Süreci

Çalışma Belgesi Alt Detay Süreci

Doğum Öncesi İzninin Doğum Sonrasına Aktarımı ile İlgili Talebi Alt Detay Süreci

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Alt Detay Süreci

Hizmet Belgesi Talebi işlemleri Alt Detay Süreci

Hizmet Birleştirme İşlemleri Alt detay Süreci

KPSS ile atanan Personelin İşe Başlama Alt Detay Süreci

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlan Başvurularının Alınması Alt Detay Süreci

Özlük Durumunda Meydana Gelen Değişiklikleri Bildirme Talebi Alt Detay Süreci

Personelin İzin Talebi Alt Detay Süreci

Personelin Kimlik Kartı Talepleri İşlemleri Alt Detay Süreci

Sağlık, Kültür ve Spor Alt Süreci

Öğrenci Topluluğu Kurma Alt Detay Süreci

Stant Açma ve Diğer Tanıtıcı Faaliyetler Alt Detay Süreci

Kültürel ve Sportif Etkinliğe Katılım Alt Detay Süreci

Gezi Aracı Tahsis Edilmesi Alt Detay Süreci

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Alt Detay Süreci

Mutfak, Yemekhane Denetimi ve Yemek Üretimi Alt Detay Süreci

Hakediş Ödemeleri Alt Detay Süreci

Yemek Hizmeti Menü Planlama Alt Detay Süreci

Kantin ve Kafeteryaların Denetimi Alt Detay Süreci

Yemek Bursu Alt Detay Süreci

Stajyer +1 İşyeri Uygulaması Çalışan Öğrenci Ücretlendirme Alt Detay Süreci

Harcırah ve Katılım Ücreti Ödemeleri Alt Detay Süreci

Malzeme ve Hizmet Talepleri Karşılama Alt Detay Süreci

SGK Prim Ödeme İşlemleri Alt Detay Süreci

Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci

Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) Hazırlama Alt Detay Süreci

Bütçe Hazırlama Alt Detay Süreci

Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Revize İşlemleri Alt Detay Süreci

Performans Programı Hazırlık Süreci Alt Detay Süreci

Bütçe Performans Göstergeleri Gerçekleşme, İzleme ve Değerlendirme Alt Detay Süreci

Yatırım Projelerine Ekleme, Aktarma İşlemleri Alt Detay Süreci

Hazine Yardımı Nakit Talebi Alt Detay Süreci

Alacak Takip İşlemleri Alt Detay Süreci

Bütçe Gelirinden Ret ve İade İşlemleri Alt Detay Süreci

Ödeme Talimatı Alt Detay Süreci

Projeler Alt Detay Süreci

Varlık İşlemleri Alt Detay Süreci

Ön Mali Kontrol Alt Detay Süreci

İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Alt Detay Süreci

Emanet Kesintileri Ödeme Alt Detay Süreci

Rapor Hazırlama Alt Detay Süreci

Döner Sermaye İşletmesi Alt Süreci

Ek Ödeme Alt Detay Süreci

Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri Talebi Alt Detay Süreci

Satınalma Alt Detay Süreci

Avans Talebi Alt Detay Süreci

Vergi Beyanı Alt Detay Süreci

Bütçe İşlemleri Alt Detay Süreci

Ödenek Aktarımı Alt Detay Süreci

Personel SGK Primi Alt Detay Süreci

Yolluk Ödemeleri Alt Detay Süreci

İhale Alt Detay Süreci

Fatura Alt Detay Süreci

Ek Bütçe İşlemleri Alt Detay Süreci

Personel Maaş Hazırlama İşlemleri Alt Detay Süreci

Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Alt Süreci

Bağış ve Dağıtım Yoluyla Basılı Yayın Sağlama Alt Detay Süreci

Birim Kütüphanelerine Basılı Kaynakların Dağıtım İşlemleri Alt Detay Süreci

Elektronik Kaynaklar Hizmeti Alt Detay Süreci

Kataloglama ve Sınıflama Alt Detay Süreci

Kullanıcı Hizmetleri Alt Detay Süreci

Kurumsal Akademik Arşiv Hizmeti Alt Detay Süreci

Satın Alma Yoluyla Basılı Yayın Sağlama Alt Detay Süreci

Kütüphane Web Hizmetleri Alt Detay Süreci

Koruma ve Güvenlik Alt Süreci

Koruma ve Güvenlik Alt Detay Süreci

Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci

Yönetişim Alt Süreci

Kalite Yönetimi Alt Süreci

Süreç Yönetimi Alt Süreci

Kurumsal Risk Yönetimi Alt Süreci

Kurumsal İletişim Alt Süreci

Teknoloji Yönetimi Alt Süreci

Değişim Yönetimi Alt Süreci

Doküman Yönetimi Alt Süreci