Ana içeriğe atla

2023-2024 Yaz Okulu'nda farklı bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenciler, almak istedikleri dersin içeriğini aşağıdaki forma ekleyerek onay için ilgili bölümün Araştırma Görevlisine mail atmalıdırlar. Onay aldıktan sonra ilgili Bölüm Başkanı'na mail atmaları gerekmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi: tugcebal@subu.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Araştırma Görevlisi: volkankaraca@subu.edu.tr

SUBU YAZ OKULU YÖNERGESİ

MADDE 13– (1) Öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Açılmayan Ders/Dersleri, Öğrenim Çıktısı, Içeriği Ve AKTS Veya Ders Saati Aynı Olmak Ve Programının ÖSYM Taban Puanına (Yerleştirme Yılı) Eşit Veya Daha Yüksek Olması Şartı Ile Madde 9’Da Belirtilen Kurallar Dâhilinde Bölüm Kurulunun Ve Ilgili Birimin Yönetim Kurulu Kararı Ile Diğer Üniversitelerden Alabilirler.
MADDE 9 – (1) Yaz Öğretiminde Bir Öğrenci, Çakışma Olmayacak Şekilde Kurum Içikurum Dışı (Staj, Bitirme/Tasarım Çalışması Dersleri Hariç) Toplam En Fazla 15 Birim Saat Veya Dört (4) Ders Alabilir. Devam Şartı Sağlanmış Derslerde Çakışma Olması Durumunda Derse Yazılma Yapılabilir