Skip to main content

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim veren 4 yıllık bir fakültedir ve Sakarya’nın Kaynarca İlçesi’nde bulunmaktadır. Fakültemizde, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Uluslararası Ticaret ve Finansman olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Mevcut iki bölümün dışında henüz öğretime başlamayan Finans ve Bankacılık Bölümü’nün aktif hale gelmesiyle dış ticaret odaklı öğretim yapan butik bir fakülteye dönüşüm tamamlanmış olacaktır. 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sakarya’nın Merkezine 30 Km. uzaklıkta olup öğrencilerimizin bir kısmı Sakarya Merkezde bir kısmı Kaynarca ilçesinde konaklamaktadır. Sakarya Merkez ile Kaynarca ilçeleri arasında her yarım saatte bir toplu taşıma ulaşım sağlamaktadır. 
Fakültemizde üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verilmekte, uygulama odaklı 7+1 Eğitim Modeli ile uygulama becerisi yüksek mezunlar verilmesi hedeflenmektedir. 7+1 Eğitim Modeli 8 yarıyıllık lisans eğitiminin 7 döneminin fakültede 1 döneminin iş yerlerinde uzun dönemli staj ile tamamlanmasına dayanan, bilgi ve becerinin bütünleşmesi ile istihdam edilebilir gençler yetiştirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu model sayesinde mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu (bakınız mezun istatistikleri) çok kısa bir sürede profesyonel iş hayatına başlamaktadır.